Uitwerking motie rekentoets vo

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over het plan 'Een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs'.

Raadpleging conceptsyllabus Nederlands 2F mbo

Het CvTE raadpleegt het veld over de conceptsyllabus Nederlands 2F.

Veel gestelde vragen over Engels

Er zijn twee nieuwe veel gestelde vragen over Engels op de site gezet. Ook is het servicedocument over de examinering van Engels licht gewijzigd.

Rapportage referentieniveaus 2016-2017

Vlak voor kerst heeft de minister een brief aan de Tweede Kamer geschreven met als bijlage de rapportage van het CvTE over de centrale examens.

Opbrengsten conferentie ‘De rekendocent van de toekomst’

De presentaties van de conferentie van 15 november 2017 worden op onze website geplaatst. De eerste conferenties zijn hier al te vinden.
 

Meer leeskilometers

Brochure met voorbeelden leesbevordering

Lees meer...

Voorbeeldtoetsen mvt

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

Praktijkvoorbeelden

Interessante rekenpraktijken

Lees meer...

Portaal Taal en Rekenen mbo

Leermateriaal vinden én delen

Lees meer...