Nog meer nieuws over taal en rekenen

Hardheidsclausule vrijstellingen Ekb WEB; Wijzigingsbesluit Ekb WEB examineren Engels hoger niveau; Kamerbrief over meetellen rekentoets vo & alternatief NVvW

SBB publiceert nieuwe keuzedelen Engels A2/B1 en B1/B2

Gekoppelde opleidingen op de niveaus 2 en 3 kunnen dit keuzedeel aanbieden

25ste Bijeenkomst regionale subnetwerken rekenen

U kunt zich nú inschrijven voor de bijeenkomsten op 26, 27 en 28 september 2017

Rekenconferentie 2017: Save the date - woensdag 15 november

Wilt u een workshop of presentatie geven, dan kun u dit tot 10 september aangeven

Nieuws over taal en rekenen

Nederlands en rekenen in de entreeopleidingen; Nederlandse taal in de opleidingen PW; Handreiking voorbereiding mbo-studenten pabo; Herziening protocol dyslexie

Reno Keiluhu (Albeda College) wint Beste rekenidee mbo 2017

Alle inzendingen zijn nu te downloaden via de website van het Steunpunt
 

Meer leeskilometers

Brochure met voorbeelden leesbevordering

Lees meer...

Voorbeeldtoetsen mvt

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

Praktijkvoorbeelden

Interessante rekenpraktijken

Lees meer...

Portaal Taal en Rekenen mbo

Leermateriaal vinden én delen

Lees meer...