Conferentie taal en rekenen: van 1931 naar 2020

Dinsdag 27 november 2018, 1931 Congrescentrum, 's-Hertogenbosch

Kamerbrief nieuw rekenbeleid in het vo en mbo

Aangekondigde brief wordt helaas nog niet voor de zomervakantie verstuurd

Wijziging Regeling modeldiploma mbo

De regeling is gewijzigd in verband met de examinering van Engels op een hoger niveau

Extra toelichting op wijziging servicedocumenten

Meer duidelijkheid over de termijn waarop vrijstelling mogelijk is bij uitzonderingssituaties

Beste rekenidee 2018 – Prijswinnaars bekend

Drie docenten hebben een reis naar de internationale rekenconferentie ALM gewonnen
 

Meer leeskilometers

Brochure met voorbeelden leesbevordering

Lees meer...

Voorbeeldtoetsen mvt

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

Praktijkvoorbeelden

Interessante rekenpraktijken

Lees meer...

Portaal Taal en Rekenen mbo

Leermateriaal vinden én delen

Lees meer...