Veelgestelde vragen over examinering anderstaligen

Publicatie van meest gestelde vragen vanuit de instellingen, inclusief antwoorden

Voortgangsrapportage taal en rekenen 2016

Brief over stand van zaken invoering referentieniveaus is verstuurd naar de Tweede Kamer

Prototype Engels B2

Prototype maakt aan de hand van voorbeelden de inhoud van het CE voor Engels B2 duidelijk

Addendum ER bij syllabus rekenen 2F en 3F gepubliceerd

Het addendum is per 25 oktober 2016 van kracht

Conferentie vo-mbo: Rondom Rekenen

U kunt zich nu inschrijven voor de conferentie die op 14 december plaatsvindt in Ede

Nieuwe handreikingen rekenen 2F en 3F beschikbaar

Nog betere voorbereiding op de rekentoets in het vo en het rekenexamen in het mbo
 

Meer leeskilometers

Brochure met voorbeelden leesbevordering

Lees meer...

Voorbeeldtoetsen mvt

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

Praktijkvoorbeelden

Interessante rekenpraktijken

Lees meer...

Portaal Taal en Rekenen mbo

Leermateriaal vinden én delen

Lees meer...