Rapportage 'Over rekenen nog lang niet uitgesproken'

Begin 2017 heeft het Steunpunt weer verschillende gesprekken gevoerd over rekenen. De resultaten zijn gebundeld in een rapport.

Vraag om duidelijkheid door rekendocenten

Landelijk netwerk rekenen heeft een pamflet geschreven

Ontwikkeling servicedocument instellingsexamens taal

MBO Raad verzoekt scholen om mee te denken

Nog meer nieuws over taal en rekenen

Hardheidsclausule vrijstellingen Ekb WEB; Wijzigingsbesluit Ekb WEB examineren Engels hoger niveau; Kamerbrief over meetellen rekentoets vo & alternatief NVvW

25ste Bijeenkomst regionale subnetwerken rekenen

U kunt zich nú inschrijven voor de bijeenkomsten op 26, 27 en 28 september 2017

Rekenconferentie 2017: Save the date - woensdag 15 november

Wilt u een workshop of presentatie geven, dan kun u dit tot 10 september aangeven
 

Meer leeskilometers

Brochure met voorbeelden leesbevordering

Lees meer...

Voorbeeldtoetsen mvt

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

Praktijkvoorbeelden

Interessante rekenpraktijken

Lees meer...

Portaal Taal en Rekenen mbo

Leermateriaal vinden én delen

Lees meer...