Grote conferentie taal en rekenen in mbo en vo

U kunt zich nu inschrijven voor de conferentie die op 27 november plaatsvindt in 's-Hertogenbosch

NT2-handreiking voor docenten regulier onderwijs vo en mbo

Nieuwe handreiking van LOWAN voor docenten in het vo en mbo met een NT2-leerling in de klas

Rapportage dyslexieverklaringen

Minister Slob heeft brief en rapport naar de Tweede Kamer gestuurd

Benoeming Jurriaan Steen als practor Rekenpractoraat

Het practoraat is een initiatief van de BVMBO en de ROC’s Albeda, Deltion en Summa

Nieuwe syllabus Nederlands 2F

De nieuwe syllabus wordt van kracht op 1 augustus 2019
 

Meer leeskilometers

Brochure met voorbeelden leesbevordering

Lees meer...

Voorbeeldtoetsen mvt

Voorbeelden, formats en handleiding

Lees meer...

Praktijkvoorbeelden

Interessante rekenpraktijken

Lees meer...

Portaal Taal en Rekenen mbo

Leermateriaal vinden én delen

Lees meer...