Nieuws

Onder de menu-optie Nieuws treft u alle nieuwsberichten van het Steunpunt aan.

Bij Flitsberichten vindt u de nieuwsbrieven die het Steunpunt publiceert naar aanleiding van actuele ontwikkelingen op het gebied van taal en rekenen. U kunt zich hierop ook abonneren.

Onder Nieuwsbrieven COE vindt u (oudere) nieuwsbrieven over de ontwikkelingen op het gebied van centraal ontwikkelde examens in het mbo. Actuele informatie is te vinden op Examenblad mbo.

Het belangrijkste nieuws vindt u telkens op het 'schoolbord' op de startpagina.

 


 

Laatste nieuws

 

11 september 2017: Rapportage 'Over rekenen nog niet uitgesproken'

6 september 2017: Vraag om duidelijkheid door rekendocenten

30 augustus 2017: Ontwikkeling servicedocument instellingsexamens taal: MBO Raad verzoekt scholen om mee te denken

18 juli 2017: Nog meer nieuws over taal en rekenen

 

Nieuwste flitsberichten

 

Flitsbericht 24: 6 september

Flitsbericht 23: 4 september

Flitsbericht 22: 30 augustus