Interview: Annet Smith (Nova College)

'Wij hebben de afgelopen pilotperiode met 700 kandidaten deelgenomen aan de pilotexamens. Daarvoor hadden we op een centrale locatie in Haarlem twee examenlokalen ingericht. Gedurende drie weken konden we per ruimte dagelijks maximaal drie afnames inplannen. Voor de surveillance betekende deze operatie een inspanning van ongeveer 250 uur. Dat was niet te realiseren binnen onze bestaande formatie.

In overleg met een uitzendbureau hebben we gekozen voor 65-plus uitzendkrachten die veel tijd hebben, gemotiveerd zijn om met jongeren te werken en daarbij een zeker overwicht hebben. De vier ouderen die we hebben ingehuurd waren niet allemaal even ICT-vaardig, maar konden na een instructiesessie alle benodigde handelingen zelfstandig uitvoeren. Ze vonden het erg leuk om op deze manier met jongeren te werken.

Ook de studenten waren tevreden: de surveillanten waren goed op de hoogte met de regels en goed in staat om de rust te bewaren. Wij gaan dus zeker door met deze pool van 65-plus surveillanten!'