Bijles Natuurkunde – de belangrijkste punten

Scriptium

Natuurkunde als vak op de middelbare school kan heel uitdagend zijn. Het is in de onderbouw een verplicht vak, en na de profielkeuze een onderdeel van de profielen natuur & techniek en natuur & gezondheid. Natuurkunde ligt aan de basis van vele andere wetenschappen zoals biologie, scheikunde en wiskunde. Natuurkunde is dan ook intiem verbonden met deze andere vakken, en het een kan niet zonder het ander bestaan. De bijlesdocenten natuurkunde die bijles natuurkunde kunnen geven op alle niveaus, zijn zich bewust van het belang van natuurkundige vakken en onderdelen en kunnen elke student of leerling uitstekend helpen.

Natuurkunde op de middelbare school

Zoals reeds gezegd is natuurkunde een onderdeel van de profielen natuur & gezondheid en natuur & techniek. De bijles natuurkunde gaat excellent samen met bijlessen voor andere bètavakken zoals biologie- en scheikunde bijles. Het advies is dan ook om bijles natuurkunde te mixen met een andere bijlesvorm. Op die manier zorg je dat alle aspecten van natuurkunde op de middelbare school behandeld worden en dat er niets open blijft. Het is namelijk nogal moeilijk om natuurkunde tot in de puntjes te leren beheersen, als je eigenlijk nog moeite hebt met onderliggende wiskundige structuren. Het wordt moeilijk om te leren over Newton’s law en relativiteitstheorie als je eigenlijk basiswiskunde nog niet onder de knie hebt.

Scriptium

Natuurkunde in het hoger onderwijs

Natuurkunde is een wezenlijk onderdeel van vele hbo- en wo-opleidingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn technische natuurkunde, biomedische wetenschappen, aardwetenschappen, astronomie en bouwkunde. Het gaat bij bijles natuurkunde van Scriptium voor hoger onderwijs niet zozeer over natuurkunde in het algemeen, maar over natuurkundige onderwerpen die zijn toegepast op andere zaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de natuurkundige theorie achter elektriciteit als onderdeel van een opleiding electrical engineering. Een ander voorbeeld is de werking van ons zonnestelsel als onderdeel van de wo-opleiding astronomie. Het is daarom mogelijk om bij Scriptium enkel bijles voor specifieke natuurkundige onderdelen te volgen. Dit kan overigens ook met bijles voor wiskundige onderdelen die toegepast worden op natuurkundige onderwerpen tijdens het studeren.

Overige vormen van hulp

Scriptium houdt zich overigens niet alleen bezig met natuurkunde en bijles. Je kunt ook op andere manieren hulp ontvangen bij het studeren. Zo is er algemene studiebegeleiding om te zorgen dat je gemotiveerd en gestructureerd blijft studeren. Een studiebegeleider loopt dan mee met jouw studieproces en kan zorgen dat je met zo min mogelijk energie en moeite zo effectief mogelijk leert en studeert. Daarnaast is er de mogelijkheid om een scriptiebegeleider in te huren specifiek voor scriptiebegeleiding tijdens het scriptieproces. Zo’n begeleider kan van voor tot achter met je meelopen, advies geven, feedback verstrekken en zorgen dat het hele onderzoeksproces in goede banen wordt geleid. Je hebt eigenlijk als het ware een persoonlijke scriptiebegeleider van school die alle tijd heeft voor jou en zich ook helemaal toespitst op jouw persoonlijke scriptiesituatie. Deze scriptiebegeleiding is er voor alle studies en onderwerpen, dus ook voor natuurkundige scripties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *